Zaden, zelf zaaien en moestuin tips

all3  > Moestuin aanleg

Zaden, zelf zaaien praktische moestuin tips

Zelden stellen zaden mensen teleur. Meestal is het andersom, ze verrassen! Volg de simpele stappen van deze moesrtuin zaden tips en geniet van het resultaat. Met zaden, enige inspanning en geduld is het het resultaat de moeite waard. Veel zaaiplezier !

Zaai tips

Volg altijd het zaaiadvies op de verpakking.
Onze zaaiadviezen gelden, tenzij anders bij tekst staat aangegeven, voor de teelt buiten.

Zaai niet te dik

Vooral bij fijne zaden, zoals kropsla, wortelen en kool gebeurt dit nogal eens. Er komen dan te veel plantjes op, waardoor er veel dunwerk moet worden verricht om de plantjes genoeg ruimte te geven om te groeien.Zaai niet te veel ineens

Dit geldt vooral voor spinazie, tuinkers en sla. Dit om een te grote oogst ineens te voorkomen. all3 adviseert om sla en spinazie met tussenpozen van twee of drie weken te zaaien. Per keer een paar meter, zodat u gedurende een veel langere periode van deze producten kunt genieten.Geef zaden tijdig water

In koppertje. Goed water geven: de bovenste grondlaag, tot ongeveer 20 cm diep, moet redelijk vochtig blijven. In die laag speelt zich namelijk het grootste deel van het ondergrondse plantenleven af.

F1 Hybride zaad

Probeer eens een F1 hybride zaad. Om een zo goed mogelijk gewas te krijgen zaaien professioneletuinders F1-hybriden. Een hybride (bastaard) is het product van de kruising van verschillende rassen van een bepaald soort. F is een afkorting van het Latijns ‘filius’, dat zoon betekent. De 1 staat voor de eerste nakomelingen uit een kruizing. Om een F1-gewas te krijgen, teelt de kweker vaak twee stammen die uitblinken door goede eigenschappen. Beide “ouder-stammen” worden aan het eind van de teeltcyclus met elkaar gekruist. Zo worden de beste eigenschappen van twee ouders samengebracht in een nieuwe plant, de F1. De voordelen rechtvaardigen zonder meer de hogere prijs van dit speciaal ontwikkelde zaad. Vrijwel iedere beroepstuinder gebruikt tegenwoordig F1 hybride zaad en ook de hobbytuinder kan hiervan mee profiteren.
De voordelen bij bloemen en groenten van een hybride ras

Een vaak vroegere bloeitijd

Grotere en stevigere bloemen.

Langere bloeiperiode.

Beter bestand tegen slecht weer.

Hogere resistentie, d.w.z. weestand tegen ziektes.

Hogere opbrengst.

Hogere kwaliteit.

Uniformiteit in opkomst en groei.

Benodigde zaden en richtlijn voor de kiemtijden van zaden buiten in de koude moestuin of tuingrond

Soort groenteAantal dagen *Soort groenteAantal dagen*

augurken

9                                     

rode bieten

13

bloemkool

8

rode kool

8

boerenkool

8

selderij

8

broccoli

8

slabonen

14

erwten

10

snijbonen

14

kalebassen

7

spruiten

8

koolrabi

7

suikermaïs

9

kropsla

7

tuinbonen

21

spinazie

10

uien

14

peterselie

30

witlof

9

radijs

6

wortelen

16

rammenas

6

zomerspinazie

10


* Deze opgaven zijn gemiddelden, uitgaande van optimale bodemomstandigheden en prima zaadgoed.

Groente zaden: binnen en buiten zaaien

Zaaien

Er bestaat een verschil tussen binnen zaaien, in een verwarmde hobbykas of huiskamer, en tussen zaaien in de vollegrond buiten. Van beide zaaimethodes geven wij hieronder een beschrijving.

Binnen zaaien

Met binnen zaaien, bedoelen we het zaaien in een zaaibakje in bijvoorbeeld de huiskamer of in een verwarmde hobbykas. Dit noemt men: zaaien onder “warm” glas. Het voordeel van binnen zaaien is, dat u er al vroeg mee kunt beginnen. De zaden voor binnenzaai zijn veelal de soorten met een lange teeltperiode en/of subtropische soorten. Het zaaibakje vult u met zaai- en stekgrond. Dit is een mengsel van 3 delen potgrond en 1 deel scherpzand. Zaai- en stekgrond kunt u kant en klaar kopen bij de groene vakhandel.

Zodra u de zaden hierin uitgezaaid heeft, moet u er een dun laagje scherpzand overheen strooien. Hierdoor voorkomt u een aantasting door bodemschimmels. Het zaaisel nu licht aandrukken en met een plantensproeier ligt bevochtigen. Sommige zaden, zoals bijvoorbeeld radijs en tuinkers kiemen al binnen enkele dagen. Het zaaibakje dekt u vervolgens af met een glasplaatje. Vanwege condens dient u het glasplaatje regelmatig te draaien. Let er wel op, dat de zaaigrond niet uitdroogt.

Buiten zaaien

Teeltplan en vruchtwisseling

Een goed teeltplan is onontbeerlijk. Om te voorkomen dat de grond uitgeput raakt, moet u elk jaar vruchtwisseling toepassen. Hiermee wordt bedoeld, dat u op een stuk grond elk jaar een ander gewas moet telen. Teelt u namelijk vaak dezelfde groenten achtereenvolgens op dezelfde plaats, dan raakt de grond uitgeput. Om te weten waar u vorig jaar welke groenten geteeld heeft, kunt u het beste er een notitie van maken. Dit noemen we een teeltplan. Nadat u uw keuze heeft bepaald, moet u de geselecteerde groenten in vier groepen verdelen.

Onderstaande groepen dient u steeds wisselend te zaaien :

Bladgroenten
Zoals sla, spinazie, kool en andere groenten, waarvan de bladeren worden gegeten, maar ook bloemkool, knolselderij en prei.

Wortelgroenten

Zoals bieten, wortelen, koolrapen en andere groenten, waarvan de wortels worden gegeten, ook aardappelen.

Peulvruchten

Zoals bonen, capucijners, erwten en peulen.

Vruchtengroenten

Zoals komkommers, tomaten, augurken en pompoenen.

Grondbewerking

Voordat we gaan zaaien moeten we eerst voor goede grond zorgen. De grond is goed als deze luchtig en niet vochtig is. Het overtollige water moet snel kunnen afvloeien. De grond moet een steek van een spade diep (25 à 30 cm) worden omgespit. Tegelijkertijd met het omspitten, kunt u de grond losser maken. Zandgrond mengt u met tuinturf, bladaarde of organische mest. Voor kleigronden kunt u het beste tuinturf nemen.

Kleigrond dient u bij voorkeur voor de winter om te spitten, zandgronden erna. Bij het zaaien buiten kunnen we onderscheid maken tussen het zaaien onder glas of in de vollegrond.

Zaaien onder glas (niet verwarmd / onder ‘koud’ glas)
Met “onder glas” bedoelen we :

een kist met een glasplaat (platte bak)

een onverwarmde hobbykas

een plastic kweektunnel

Meestal zaaien we onder glas breedwerpig om daarna direct te oogsten of uit te planten (zie tevens onder: Zaaien in de vollegrond.). Warmteminnende gewassen zoals komkommer, meloenen, paprika’s, tomaten, etc. adviseren wij niet onder koud glas te zaaien. De temperatuurschommelingen tussen dag en nacht kunnen te sterk schommelen. Als overdag het zonnetje schijnt, is het snel 30 graden, terwijl ’s avonds de temperatuur kan dalen tot onder de 10 graden. Warmteminnende gewassen bij voorkeur binnen zaaien, zij van constante warmte. Binnen heeft u zelf de temperatuur in de hand, zie hiervoor de uitleg over binnenzaaien zoals eerder beschreven.

Zaaien in de vollegrond

 Op een zaaibed. Een zaaibed heeft meestal kleinere afmetingen. Bijvoorbeeld 1 x 1 meter.

U strooit de zaden zo gelijk mogelijk uit. Dit noemt men breedwerpig zaaien. Na opkomst plant u de plantjes uit op hun uiteindelijke plaats van bestemming. Op de verpakking staat aangegeven op welke afstanden dit het beste kan gebeuren. Met de vermelding 40 x 30 cm wordt bedoeld: een afstand tussen 2 rijen van 40 cm, en een afstand tussen 2 plantjes van 30 cm.

 Direct ter plaatse

Dit kan op twee manieren, namelijk breedwerpig of op regels. Met een uitzaai op regels wordt bedoeld dat u de zaden in een van te voren getrokken geultje uitstrooit.

Voor de uitzaai ter plaatse gelden de volgende vuistregels :

Fijn zaad erg ondiep zaaien of zelfs gewoon boven op de grond.

 Grover zaad iets dieper, maar nooit dieper dan 1 à 2 cm.

 Bij uitzaai onder glas of vollegrond dient u de grond altijd licht aan te drukken, bijvoorbeeld met de achterkant van een spade, zodat u altijd een gesloten zaaibed heeft. Ook een voorzichtige watergift met een gieter is onmisbaar.

 Als er te veel plantjes bij elkaar staan, moet u deze uitdunnen. Dat wil zeggen dat u er een aantal plantjes tussen uit trekt. Deze plantjes kunt u eventueel daarna opnieuw op de gewenste afstand uitplanten.

Zaai- en zaden tips

Om ontkiemingsproblemen te voorkomen kunt u ook in puur scherpzand zaaien. Vul het zaaibakje met scherpzand. Scherpzand is steriel en bevat geen bodemschimmels die in potgrond of zaai-stekgrond nog wel eens voorkomen. Houd het scherpzand goed vochtig en zet het zaaigoed zo warm mogelijk weg. Op deze manier kunt u zekerder zijn van een goede ontkieming en opkomst.

Totdat de zaadjes kiemen, moet het bakje bij een temperatuur van minimaal 18 ºC of meer worden weggezet. Voor de juiste opkweektemperatuur zie achterzijde verpakking. Wanneer u bij een te lage opkweektemperatuur het zaaisel laat ontkiemen, dan kunnen ‘slapende’ zaden van onkruiden in de grond eerder ontkiemen dan de gezaaide soort. Hiermee loopt u de kans dat u de verkeerde plant gaat opkweken. Let erop dat er voldoende ventilatie is door een spleetje tussen de glasplaat en het bakje vrij te houden (bijvoorbeeld door middel van een houtje of lucifer ertussen), anders kunnen de ontkiemende zaadjes gaan beschimmelen. Zodra de zaadjes kiemen, moet de glasplaat worden verwijderd. De kiemplantjes moeten nu bij een temperatuur van zo’n 15 ºC in het licht worden gezet. Met directe zonnestraling moeten we echter oppassen, omdat die de tere plantjes kan beschadigen. Zodra aan de kiemplantjes echte blaadjes verschijnen, kunt u ze in de tuin uitplanten. De meeste soorten worden eerst nog verspeend voordat we ze buiten kunnen uitplanten. Met verspenen wordt bedoeld het overzetten van de plantjes in een ander zaaibakje of potje op een grotere onderlinge afstand, ongeveer 5 cm. Het doel hiervan is het verkrijgen van een sterker wortelgestel.

Warmte tip

Maak gebruik van een verwarmd kweekkasje, hiermee is eenvoudig een bodemtemperatuur van 20 ºC te realiseren en dit komt uw zaaisel zeker ten goede en zal uw kans van slagen doen toenemen.

Als zaad niet kiemt

Was het weer misschien niet gunstig ?

Slechte weersomstandigheden kan de tuinier omzeilen door het zaaibed met plastic, vezelvlies of folietunnels af te dekken. Nog beter is het natuurlijk om dit materiaal al twee weken voor het zaaien over het bed aan te brengen, zodat de grond al wat op temperatuur kan komen. Want koude en natte grond hebben vaak tot gevolg dat het zaad verrot.

Heeft u de juiste zaaiperiode gekozen?

Als er op het zakje ‘voorjaar’ als zaaitijdstip staat, dan wordt er gewoonlijk niet de kalendertijd mee bedoeld, maar het voorjaarsweer. Als u in maastricht woont, kunt u dan ook eerder zaaien dan uw collega in Pieterburen.

Werd de juiste zaaidiepte in acht genomen?

Het meeste zaad kiemt het beste bij een dunne bedekking met grond; maximaal twee tot drie maal de dikte van het zaad. Te diep gezaaid zaad en dichtgeslagen grond belemmeren een onvoldoende kieming. Het zaad ontbreekt het dan aan het benodigde licht en aan lucht.

Had het zaad voldoende vocht om op te nemen?

Ook de droge grond is slecht voor het zaad. Als het lang niet geregend heeft, moet er voor en na het zaaien, totdat de kiemplanjes goed opkomen, worden gesproeid. Voorzichtig sproeien, anders spoelt het zaad weg!

Zijn dieren de boosdoeners?

Ook dieren kunnen de tuinier behoorlijk dwarszitten. Vogels, slakken en muizen zijn gek op de lekkere zaadjes en boterzachte kiemblaadjes. Met afschikmiddelen, biervallen en muizenvallen worden deze ongewenste gasten bestreden.

Heeft het zaad al wel lang genoeg gelegen?

Ja, ook het ongeduld speelt de hobbytuinder vaak parten. Vergewis u er eerst van, voordat u de hark ter hand neemt om het bed een andere bestemming te geven, of het zaad al voldoende tijd gehad heeft om te kiemen. Onze tabel kan u daarbij helpen.

Pootaardappels tips

Eigen aardappels zoals Mozart zijn heerlijk vol van smaak en geven een voldaan gevoel. Wilt u ook uw eigen pootaardappelen in de moestuin of stadstuin, dan heeft groen en moestuin specialist all3 een aantal praktische tips.
U vindt de PDF met tips hieronder. Raad pleeg altijd uw Gemeente of de landelijke richtlijnen voor aardappelziekte van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit i.v.m. wratziekte.

Kruiden zaaien

Zeer verse tuinkruiden kunnen goed worden diepgevroren. Na wassen en uitlekken, de kruiden hakken of snijden. Door de kruiden in een ijslaatje met vakverdeling in te vriezen, verkrijgt u kleine porties die voldoende zijn voor één keer. Zijn de blokjes éénmaal bevroren, dan pas verpakken in een plastic zak of doos met zo weinig mogelijk lucht. Eénmaal ontdooide kruiden niet opnieuw invriezen.

Voor aanwijzingen en gebruiks-doeleinden zie achterzijde van de zaadverpakking.

Kruiden zaai tips

 Een mini kruidentuin

 Houd een stukje grond vrij voor een mini kruidentuin. Natuurfrisse kruiden zijn makkelijk en gezond. Verschillende soorten laten zich zeer decoratief in de bloemenborder verwerken.

Kruiden zaai tips kids


Ook voor kinderen kan zaaien een erg leuke hobby zijn

Het is leerzaam. Ze kunnen met hun eigen ogen zien hoe de natuur haar werk doet. Ze vinden het spannend en zullen met hun plantjes gaan meeleven.


Tuindersjargon

Professionele tuindersgebruiken vaktaal. all3 heeft de meest gebruikte termen voor u op een rijtje gezet op haar speciale zaai en moestuin tips pagina. Daarom ook all3, groen en moestuin specialist Almere.

Wit of echte meeldauw

 Schimmelziekte bij planten

Dieven

 Het verwijderen van jonge zijscheuten in de bladoksel

Schieten   

 De plant vormt bloeistengels en is eigenlijk niet meer geschikt voor consumptie

Resistent  

 Niet vatbaar voor bepaalde plantenziekten of virussen

Raam/éénruiter        

 Glas op de broeibak, afmeting 80 x 150 cm

Pollen          

 Het bij elkaar leggen van zaden in groepjes

Weeuwenteelt     

 Het in de herfst zaaien van koolsoorten onder ‘koud’ glas en in het vroege voorjaar uitplanten

Fysio

 Eén bepaald type schimmel of virus

Smet  

 Eén schimmelaantasting

Tolerant    

 Het vermogen van de plant om een bepaalde ziekte te verdragen

Bloemzaden

Algemene Zaai-Instructie Eénjarige bloemen

Vanaf half april-eind mei buiten, direct ter plaatse zaaien of op zaaibed later uitplanten. Maart- april onder glas in zaaibakje, breedwerpig zaaien en vanaf begin mei uitplanten.

Vervroegde teelt, van bijvoorbeeld Begonia, Vlijtig Liesje, Ageratum. Lobelia, Salvia, Petunia en Geranium zaait men in januari-maart in zaaikistje bij circa 20 ºC binnenshuis of in een verwarmde hobbykas. De zaaigrond mag niet te droog zijn, maar ook zeker niet te nat. Met een plantenspuit kan de grond geleidelijk aan vochtig gemaakt worden. Nadat de grond goed is aangedrukt en vlak gestreken, kan het zaad over de bak worden verdeeld. Heel fijn zaad wordt niet met grond afgedekt (zgn. lichtkiemers), maar nogmaals met de plantenspuit vochtig gemaakt. Het zaad ligt dan goed vast. Wat grover zaad dekken we wel met een heel dun laagje scherpzand af. Dan gaat de plastic kap of glasplaat op het zaaikistje. Tijdens het kiemproces moet de grond vochtig blijven. Zodra de jonge plantjes opkomen, zetten we de kap, of glasplaat, op een kiertje open. Na een weekje mag de kap er helemaal af. De plantjes zullen dan al dicht tegen elkaar groeien. Pas als ze elkaar in hun groei gaan belemmeren, worden ze ‘verspeend’.

Bloemzaden tips (vervolg)

Dat betekent dat ze verder uit elkaar worden gezet, verdeeld over meer bakken of door elk plantje in een eigen kweekbakje te zetten. Als de jonge plantjes wat groter zijn, goed in het blad en stevig van stengel, kunnen ze definitief naar buiten. Maar ze moeten in de laatste dagen, voordat ze definitief naar buiten gaan, eerst nog aan de buitentemperatuur wennen. Zet ze daarom gedurende die laatste dagen overdag buiten en haal ze ’s avonds, voordat het gaat afkoelen, weer in huis. Uitvoerige aanwijzingen vindt u op de verpakking.

Droogbloemen en klimplanten

Algemene zaai-instructie: zie onder éénjarige bloemen. Uitvoerige aanwijzingen vindt u op de verpakking.

Bloemen zaden twee- en meerjarig

Algemene zaai-instructie: vanaf juni tot augustus buiten op zaaibed en in oktober-november op de plaats van bestemming uitplanten. Bloeitijd: in het volgende voorjaar en zomer.

Zaaitabletten of pillenzaad

Bij de gewassen andijvie, kropsla, prei en wortelen was het tot nu toe gebruikelijk om na de opkomst van het gewas te dunnen of te verspenen. Dit moest gebeuren om een goede, gezonde en stevige plant te krijgen. Dunt of verspeent men de kiemplantjes niet, dan krijgt men lange, slappe plantjes, die bovendien vatbaarder zijn voor ziektes en plagen. Hiervoor zijn gepilleerde zaden ontwikkelt, de zogenaamde zaadpil. de professionele tuinders maken hier veel gebruik van. Het gebruik van pillenzaad is ook voor de hobbytuinder interessant, omdat men niet meer behoeft te dunnen of te verspenen. Een ander voordeel van het gebruik van pillenzaad is de zichtbaarheid. Door de lichtbeige omhulling is het reeds gezaaide zaad ten alle tijden uitstekend zichtbaar en heeft men dus een goed overzicht op de voortgang van het zaaiwerk. Andijvie, prei en kropsla worden onder glas in perspotjes gezaaid, terwijl wortelen direct ter plaatse in de vollegrond op eindafstand worden gezaaid.

Pillenzaad richtlijnen

Voor een goed resultaat moet men enkele regels in acht nemen:

 Zaai niet dieper dan 1 cm

 Zorg voor een rulle, vochtige grond

 Pas op voor het dichtslaan van de grond, d.m.v. grote hoeveel heden regen in één keer.